Calendar ortodox 16 decembrie 2020. Sf. Proroc Agheu.

Calendar ortodox 16 decembrie 2020. În această zi este prăznuit Sfântul Agheu, unul din ultimii proroci ai Vechiului Testament. Azi este bine să spunem rugăciunea de mai jos pentru ca Sfântul Agheu să ne împlinească cele mai arzătoare dorinţe.

Calendar ortodox 16 decembrie 2020. Sf. Proroc Agheu. Rugăciunea puternică a Sfântului Agheu pentru împlinirea dorințelor
Sărbători religioase 16 decembrie 2020

Ortodoxe: Sfântul Proroc Agheu

Romano-catolice: Ss. Adelaida, împ.; Aggeu, profet

Calendar ortodox 16 decembrie 2020. Cine a fost Sfântul Proroc Agheu

Agheu a fost unul din ultimii proroci ai Vechiului Testament, potrivit crestinortodox.ro. Numele „Agheu“ înseamnă „sărbătoare“, „cel ce sărbătorește“ sau „cel ce este sărbătorit“. Acesta s-a născut în Babilon, în timpul robiei babiloniene a poporului lui Israel, cu 470 de ani înainte de Hristos.

Tânăr fiind, a mers la Ierusalim îndemnând pe Zorobabel și pe losua preotul să reconstruiască Templul Domnului, prorocind că noul Templu va avea o cinste mai mare decât a avut Templul ridicat de Solomon: „Și slavă acestui templu de pe urmă va fi mai mare decât a celui dintâi”, zice Domnul Savaot (Agheu 2, 9), aceasta pentru că Mântuitorul Hristos avea să intre în acest nou Templu. Sfântul Proroc Agheu încă din timpul vieții sale a putut vedea ridicarea unei părți din Templul construit de Zorobabel.

Calendar ortodox 16 decembrie 2020. Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Agheu

Troparul Sfântului Proroc Agheu, glasul al 2-lea:

A prorocului Tău, Doamne, Agheu pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 7-lea.

Irmosul:

Lui Dumnezeu, Celui Ce a ajutat lui Moise în Egipt să scoată pe Israel, Aceluia Singur să-I cântăm, că S-a preaslăvit.

Cel ce stai înaintea lui Dum­nezeu cu chip Dumnezeiesc, ca un proroc adevărat, adu-ţi aminte, fericite, de cei ce laudă cinstită pomenirea ta.

Zidindu-te pe tine însuţi pe temelia cea tare a faptelor bune, te-ai făcut locaş însufleţit de Dumnezeu, binecuvântate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Preacuratul tău cuget văzând pururea pe Dumnezeu, pe cât se poate, strălucea de departe, de darurile cele de acolo, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Tine, Cuvinte al lui Dum­nezeu, Care mai înainte ai fost fără de maică, zămislindu-Te în pântece Fecioara trupeşte, Te-a născut Fiu, fără de tată.

Amin! Doamne ajuta!